تغییرات قیمت بنای کلنگی مسکونی در تهران +نمودارتغییرات قیمت بنای کلنگی مسکونی در تهران +نمودار


بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می کند را در این سامانه ثبت نمایند.

باشگاه خبرنگاران:  با توجه به کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران که
باعث نوسات شدید قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی)  در
آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می شود،
استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص
کرد.

متوسط قیمت
فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق
بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵۴۱۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۷
مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲/۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه
سال قبل ۳/۳ درصد افزایش داشته‌است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا
زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در
شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱/۲۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل
۳/۵ درصد، کاهش داشته است.

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: تابستان ۱۳۹۵  
تفاوت قیمت بنای مسکونی درتابستان جاری نسبت به سال گذشته
تفاوت قیمت بنای مسکونی درتابستان جاری نسبت به سال گذشته
تفاوت قیمت بنای مسکونی درتابستان جاری نسبت به سال گذشته
تفاوت قیمت بنای مسکونی درتابستان جاری نسبت به سال گذشتهتغییرات قیمت بنای کلنگی مسکونی در تهران +نمودار

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme