تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان، خبرنگار ماجراجوی نشنال جئوگرافیک در اقدامی خطرناک تصمیم به عکس برداری از دهانه یک آتشفشان فعال گرفته است. در همین راستا او موفق به ثبت تصاویر حیرت انگیزی شده که در ادامه مشاهده می کنید. 

این اولین بار نیست که «ولا هیومن» خبرنگار با تجربه نشنال جئوگرافیک اقدام به چنین کار خطرناکی می کند. او پیش تر نیز با سفر به مناطق مختلف دنیا تصاویر شگفت انگیزی از جلوه های متفاوت طبیعت ثبت کرده بود. او در این سفر به جدال به طبیعت پرداخته و با صعود به قله کوه، خود را به قلب آتشفشان رسانده است. تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید فعالیت مواد مذاب در دهانه آتشفشان را نشان می دهد. فشار بالا در قسمت های میانی زمین سبب ذوب شدن مواد موجود در گوشته زمین می شود. 

تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان

در این تصاویر شگفت انگیز که دمای مواد مذاب به بیش از ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد می رسد، غلیان مواد مذاب تصاویر بی نظیری ثبت کرده است و با مشاهده آن ها می توان به قدرت حیرت انگیز طبیعت پی برد. 

تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان

نمایی از پایین رفتن «ولا» از دهنه آتشفشان

تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان

«ولا» و دوربین عکس برداری اش

تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان

غلیان مواد مذاب در دهانه آتشفشان

تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان

درون آتشفشان از نمایی دیگر

تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان

تصاویر هیجان انگیز از داخل آتشفشان

تصاویر شگفت انگیز از دهانه آتشفشان

تصویر بی نظیر از پاشش مواد مذاب