آخرین وضعیت جسمانی مهدی قائدیآخرین وضعیت جسمانی مهدی قائدیخبرگزاری مهر: روند درمان مهدی قائدی راضی کننده است و پزشکان معالج وی از پیشرفت این بازیکن رضایت کامل دارند.

همچنین هیچ یک از دست های قائدی از کار نیفتاده و شرایط او کاملا تحت کنترل است.

چنانچه شرایط درمانی قائدی به همین شکل پیش برود احتمال این که وی تا پایان هفته آینده برای ادامه درمان به تهران منتقل شود زیاد است.
آخرین وضعیت جسمانی مهدی قائدی

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme