چرا «لاتاری» بایکوت شد؟چرا «لاتاری» بایکوت شد؟
در واقع جریان حذف لاتاری از رسانه ملی آغاز شد و شهامت هیات داوران را منتقدانی فراهم کردند که همه آنان وابسته به یک جریده خاص هستند.
چرا «لاتاری» بایکوت شد؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme