عقب ماندگی ۳۴ هزار میلیاردی واریز بودجه عمرانی +سندعقب ماندگی ۳۴ هزار میلیاردی واریز بودجه عمرانی +سند


بر اساس گزارش عملکرد بودجه، طی یازده ماهه منتهی به بهمن ۹۶، بودجه عمرانی کشور در حالی با رشد ۷۰ درصدی پرداختها مواجه شده که برخی کارشناسان معتقدند رشد در پرداختها ناشی از فروش اوراق به برخی پیمانکاران است.

خبرگزاری تسنیم: بر اساس گزارش عملکرد بودجه، طی یازده ماهه منتهی به بهمن ۹۶، بودجه عمرانی کشور در حالی با رشد ۷۰ درصدی پرداخت‌ها مواجه شده که برخی کارشناسان معتقدند رشد در پرداخت‌ها ناشی از فروش اوراق به برخی پیمانکاران است.

بررسی گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به عملکرد بودجه در سال ۹۶ نشان می‌دهد تا بهمن ماه سال قبل حدود ۳۱ هزا ر. و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ (با رقم ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان) رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.

این درحالی است که پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومانی مورد اشاره تا رقم مصوب در بودجه یعنی ۶۵ هزار میلیارد تومان طی یازده ماه منتهی به بهمن با عقب ماندگی ۳۴ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

 

بر اساس این گزارش خالص واگذاری دارایی سرمایه‌ای ۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به این معنا که با توجه به منابع نفتی ۸۲ هزار میلیارد تومانی و بودجه عمرانی ۳۱ هزار میلیارد تومانی، رقم مازادی حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان ایجاد شده که صرف جبران کسری تراز عملیاتی شده است.

به این ترتیب تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی ۳۱ هزار میلیارد تومان است که این کسری با فروش اوراق جبران شده است.
عقب ماندگی ۳۴ هزار میلیاردی واریز بودجه عمرانی +سند

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme