واکنش همسر وودی آلن درباره اتهامات علیه شوهرشواکنش همسر وودی آلن درباره اتهامات علیه شوهرش
سون- یی پریوین درباره رفتار «ناعادلانه» با وودی آلن صحبت و به میا فارو نیز اتهاماتی وارد کرد.
واکنش همسر وودی آلن درباره اتهامات علیه شوهرش

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme