چرا امام حسین، درخواست فرشتگان برای حمله به دشمن را نپذیرفت؟چرا امام حسین، درخواست فرشتگان برای حمله به دشمن را نپذیرفت؟
سید مهدی شجاعی به یک شبهه مهم پیرامون عدم استفاده امام حسین (ع) از امداد‌های غیبی که به ایشان می‌رسید پاسخ داد.
چرا امام حسین، درخواست فرشتگان برای حمله به دشمن را نپذیرفت؟

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme