پرتاب ۴ ماهواره تا سال ۱۴۰۴پرتاب ۴ ماهواره تا سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان فضایی ایران طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت یک متر را از برنامه‌های این سازمان نام برد و گفت: ماهواره‌های “ناهید ۱ و ۲” و “ایرانست ۱ و ۲” تا سال ۱۴۰۴ در مدار ژئو قرار خواهند گرفت.
پرتاب ۴ ماهواره تا سال ۱۴۰۴

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme