احتکار خانگی سوژه «۳۶۰ درجه» شداحتکار خانگی سوژه «۳۶۰ درجه» شد
جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰ درجه» به موضوع احتکار خانگی و آشفتگی‌های ناشی از این موضوع در بازار مواد غذایی می‌پردازد.
احتکار خانگی سوژه «۳۶۰ درجه» شد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme