انتقاد کارگردان آمریکایی: در زادگاهم جایی ندارم!انتقاد کارگردان آمریکایی: در زادگاهم جایی ندارم!
رابرت ردفورد کارگردان اسکاری هالیوود می‌گوید که بخاطر تعصب، پلیدی و خیانتی که بر سیاست آمریکا چیره شده است، احساس می‌کند در کشور خودش جایی ندارد.
انتقاد کارگردان آمریکایی: در زادگاهم جایی ندارم!

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme