مدیریت جشنواره‌های کن و برلین توسط صهیونیست‌هامدیریت جشنواره‌های کن و برلین توسط صهیونیست‌ها
یک کارگردان گفت: به خاطر مدیریت جشنواره‌هایی، چون کن و برلین توسط صهیونیست‌ها، حضور فیلم‌هایی با موضوع مقاومت در این جشنواره‌ها غیرممکن است.
مدیریت جشنواره‌های کن و برلین توسط صهیونیست‌ها

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme