اسپانسر در خدمت تلویزیون یا تلویزیون در خدمت اسپانسر؟اسپانسر در خدمت تلویزیون یا تلویزیون در خدمت اسپانسر؟
ذائقه و تلویزیون چندی است که از همدیگر فاصله گرفته‌اند و اکنون صاحبان آموزشگاه‌های کلان کنکور یا فروشندگان محصولات گاه غیربهداشتی جایی برای فرهنگ و فرهنگسازی باقی نگذاشته‌اند.
اسپانسر در خدمت تلویزیون یا تلویزیون در خدمت اسپانسر؟

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme