غفلت حضور نخبگان در فضای مجازیغفلت حضور نخبگان در فضای مجازی
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در کشور ما حضور نخبگان در فضای مجازی مغفول مانده است گفت:آموزش و پرورش باید از ظرفیت فضای مجازی با مدیریت صحیح، استفاده کند.
غفلت حضور نخبگان در فضای مجازی

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme