انتقاد افسانه بایگان: کلاس تربیت معنوی در دانشکده‌ها نداریمانتقاد افسانه بایگان: کلاس تربیت معنوی در دانشکده‌ها نداریم
افسانه بایگان می‌گوید: استفاده از ظرفیت دانشکده و آموزش‌ها با محوریت برگزاری کلاس تربیت معنوی هنرجویان به ارزیابی صحیح این حوزه کمک می‌کند.
انتقاد افسانه بایگان: کلاس تربیت معنوی در دانشکده‌ها نداریم

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme