بیوک میرزایی: رادیو برایم شبیه خانواده استبیوک میرزایی: رادیو برایم شبیه خانواده است
بیوک میرزایی گفت: ترجیح می‌دهم در رادیو کار کنم، می‌دانم که حقوق رادیو کمتر است، اما از آنجایی که ما عاشق کارمان هستیم و از لحاظی رادیو به نسبت کار‌های تصویری بهتر است، با رادیو زندگی می‌کنیم
بیوک میرزایی: رادیو برایم شبیه خانواده است

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme