اشاره‌ای انتقادی به دور جدید یک برنامه تلویزیونیاشاره‌ای انتقادی به دور جدید یک برنامه تلویزیونی
زاویه با تلاش خویش توانست خود را تبدیل به مصداق حقیقی سخن امام خمینی (ره) مبنی بر دانشگاه بودن رسانه ملی و همچنین سخن استاد شهید مطهری کند که می‌فرمود: در هر گفتگوی آزادمنشانه‌ای، همواره مبانی اسلامی و عقلی ما پیش قدم است.
اشاره‌ای انتقادی به دور جدید یک برنامه تلویزیونی

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme