صالحی: مستندنگاری حوزه مهمی برای شناسنامه‌سازی استصالحی: مستندنگاری حوزه مهمی برای شناسنامه‌سازی است
در حالی که وزیر ارشاد، مستندنگاری را حوزه مهمی برای شناسنامه‌سازی می‌داند، دبیر علمی جایزه جلال معتقد است مستندنگاری، خاطره ـ. داستانی به نام «شتر گاو پلنگ» است.
صالحی: مستندنگاری حوزه مهمی برای شناسنامه‌سازی است

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme