وزیر ارشاد :حج امسال را با موفقیت سپری کردیموزیر ارشاد :حج امسال را با موفقیت سپری کردیم
صالحی گفت: در وضعیتی که در حوزه تامین ارز با مشکلاتی رو به رو بودیم؛ خوشبختانه مراسم حج امسال را با موفقیت سپری کردیم.
وزیر ارشاد :حج امسال را با موفقیت سپری کردیم

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme