چرا آمریکا از فیلم‌ها و بازی‌های جنگی حمایت می‌کند؟چرا آمریکا از فیلم‌ها و بازی‌های جنگی حمایت می‌کند؟
پنتاگون هم اکنون ارتباطات مالی گسترده‌ای با شرکت‌های تولیدکننده بازی‌های جنگی دارد. تا علاوه بر درآمد میلیاردی، نیروی خود را جذب و تربیت کند.
چرا آمریکا از فیلم‌ها و بازی‌های جنگی حمایت می‌کند؟

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme