چرا شهاب حسینی در «متری شش و نیم» بازی نکرد؟چرا شهاب حسینی در «متری شش و نیم» بازی نکرد؟
سیدجمال ساداتیان از دلیل حضور نیافتن شهاب حسینی در فیلم جدید سعید روستایی پرده برداشت.
چرا شهاب حسینی در «متری شش و نیم» بازی نکرد؟

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme