کیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختمکیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختم
کارگردان «معکوس» گفت: توقع مردم از من بالا است از این رو امیدوارم با ساخت «معکوس» به پدرم و سینما ادای دین کرده باشم.
کیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختم

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme