غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی داردغفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد
تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «پایتخت» گفت: ساخت فصل جدید این سریال به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد و ما در زمینه قصه و داستان مشکلی نداریم.
غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme