«مردی بدون سایه» فیلمی که فیلم نمی‌شود«مردی بدون سایه» فیلمی که فیلم نمی‌شود
ضعف فیلمنامه و زوائد متعدد، فیلم «مردی بدون سایه» ساخته علی‌رضا رئیسیان را به فیلمی هدرشده تبدیل کرده و حتی می‌توان گفت: این فیلم هنوز به مرحله تبدیل شدن به یک فیلم نرسیده است.
«مردی بدون سایه» فیلمی که فیلم نمی‌شود

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme