وزیر اقتصاد: دولت باید مبتنی بر مالیات اداره شودوزیر اقتصاد: دولت باید مبتنی بر مالیات اداره شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر قرار است اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت را مبتنی بر مالیات اداره کرد.
وزیر اقتصاد: دولت باید مبتنی بر مالیات اداره شود

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme