پورابراهیمی: تحول در ساختار وقف یک ضرورت استپورابراهیمی: تحول در ساختار وقف یک ضرورت است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحول در ساختار وقف یک ضرورت است، گفت: اوقاف نقش بسیار مهمی در سرانه تولید کشور دارد و یکی از موضوعات مهم استفاده بهینه از دارایی‌های وقفی در اقتصاد کشور است.
پورابراهیمی: تحول در ساختار وقف یک ضرورت است

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme