محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیممحمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیم
کارگردان فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ ردّ خون» توضیحاتی را درباره جدیدترین فیلمش ارائه کرد.
محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیم

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme