خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟
مدیر وب سایت شبکه پرس تی وی با متفاوت خواندن هدف، نگاه و عملکرد این شبکه در مقایسه با قدرت‌های رسانه‌ای دنیا، مرضیه هاشمی و عملکرد رسانه‌ای او را صدای بی صدایانی می‌داند که قدرتمندان دنیا تاب شنیدن آن را ندارند.
خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme