هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردندهنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند
نام هنر و یاد هنرمند هرگز به سر نخواهد آمد؛ حتی اگر روزگار غدار سرود فرود را برای او سر دهد یا دست اجل گلوی زندگی اش را بفشارد.
هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme