مجری کودک: به درد اجرا نمی‌خورم!مجری کودک: به درد اجرا نمی‌خورم!
مجری با سابقه حوزه کودک ونوجوان گفت: در سال جاری اگر بخواهم چیزی را خط بزنم این است که از دست دیگران زود ناراحت نشوم و سعی می‌کنم در سال ۹۸ تمام عصبانیت‌های سال ۹۷ را جبران کنم.
مجری کودک: به درد اجرا نمی‌خورم!

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme