پست احتمالی عجیب برای فردوسی پورپست احتمالی عجیب برای فردوسی پور
شنیده‌ها حکایت از احتمال تغییر ترکیب مدیران شبکه «ورزش» سیما در روز‌های پایانی سال دارد.
پست احتمالی عجیب برای فردوسی پور

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme