نخستین تصویر واقعی از ابر سیاهچاله منتشر شدنخستین تصویر واقعی از ابر سیاهچاله منتشر شد
دانشمندان نخستین تصویر واقعی از یک ابر سیاهچاله را منتشر کردند.
نخستین تصویر واقعی از ابر سیاهچاله منتشر شد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme