نظر منفی همتی برای افزایش نرخ سود بانکینظر منفی همتی برای افزایش نرخ سود بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها را نخواهد داشت.
نظر منفی همتی برای افزایش نرخ سود بانکی

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme