شکایت آمبر هرد گریبانگیر «جانی دپ» شدشکایت آمبر هرد گریبانگیر «جانی دپ» شد
در پی شکایت همسر سابق جانی دپ از وی، شرکت برادران وارنر از به خدمت گرفتن جانی دپ منصرف شد.
شکایت آمبر هرد گریبانگیر «جانی دپ» شد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme