کم فروشی برخی از شرکتهای اینترنتی تأیید شدکم فروشی برخی از شرکتهای اینترنتی تأیید شد
وزیر ارتباطات از بازرسی مخفی و بدون اطلاع از شرکتهای اینترنتی خبر داد و گفت: کم فروشی برخی از شرکتها تأیید شده است.
کم فروشی برخی از شرکتهای اینترنتی تأیید شد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme