انتقاد تلویحی مدیر شبکه افق از شبکه سه؟ / نباید برای جذب مخاطب کپی کاری کردانتقاد تلویحی مدیر شبکه افق از شبکه سه؟ / نباید برای جذب مخاطب کپی کاری کرد
مدیر شبکه افق طی نشستی ضمن اشاره به ذائقه‌سازی در رسانه‌های حرفه‌ای خارج از کشور تاکید کرد رسانه‌های داخلی نیز باید چنین رویه‌ای داشته باشند.
انتقاد تلویحی مدیر شبکه افق از شبکه سه؟ / نباید برای جذب مخاطب کپی کاری کرد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme