وزیر صمت: رفتار برخی افراد با جنگ اقتصادی همخوانی نداردوزیر صمت: رفتار برخی افراد با جنگ اقتصادی همخوانی ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حالی که کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان قرار دارد، ولی جای تعجب است که رفتار برخی از افراد با این جنگ همخوانی ندارد.
وزیر صمت: رفتار برخی افراد با جنگ اقتصادی همخوانی ندارد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme