توکلی: اینستکس حتی اگر عملیاتی شود هم فایده‌ای ندارد / ایران در حال مدارا کردن با اروپا استتوکلی: اینستکس حتی اگر عملیاتی شود هم فایده‌ای ندارد / ایران در حال مدارا کردن با اروپا است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران در حال مدارا کردن با اروپا است تا بلکه بتواند بین آمریکا و اروپا تفاوتی قائل شود.
توکلی: اینستکس حتی اگر عملیاتی شود هم فایده‌ای ندارد / ایران در حال مدارا کردن با اروپا است

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme