توضیحات همتی درباره تأثیر سفر«آبه» بر نوسانات بازار ارزتوضیحات همتی درباره تأثیر سفر«آبه» بر نوسانات بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متأسفانه در بازار ارز همیشه افرادی به دنبال بهره برداری از ابزارهای سیاسی برای برهم زدن ثبات بازار و ایجاد نوسان هستند،گفت: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و نوسانات گذراست.
توضیحات همتی درباره تأثیر سفر«آبه» بر نوسانات بازار ارز

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme