شایعه تغییر مدیر شبکه سه از کجا آب خورد؟شایعه تغییر مدیر شبکه سه از کجا آب خورد؟
مدیر روابط عمومی معاونت سیما گفت: پس از انتشار خبر جعلی تغییر مدیر شبکه سه بلافاصله مطالب را برای پیگیری حقوقی ارسال کردم که جلوی اینگونه سوءاستفاده ها به سرعت گرفته شود.
شایعه تغییر مدیر شبکه سه از کجا آب خورد؟

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme