همتی: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است؛ نوسانات گذراستهمتی: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است؛ نوسانات گذراست
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متأسفانه در بازار ارز همیشه افرادی به دنبال بهره برداری از ابزارهای سیاسی برای برهم زدن ثبات بازار و ایجاد نوسان هستند،گفت: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و نوسانات گذراست.
همتی: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است؛ نوسانات گذراست

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme