پراید از ۵۰ میلیون تومان پایین آمدپراید از ۵۰ میلیون تومان پایین آمد
از پس ۱۰ روز مقاومت جدی پراید در برابر کاهش قیمت بالاخره سد روانی قیمت این خودرو شکست و پراید ۱۱۱ به ۴۹ میلیون تومان رسید.
پراید از ۵۰ میلیون تومان پایین آمد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme