نوبخت: مرکز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی استنوبخت: مرکز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.
نوبخت: مرکز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی است

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme