استمرار نوسان قیمت مرغ تا پایان هفتهاستمرار نوسان قیمت مرغ تا پایان هفته
چهارآیین گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا و تعطیلی نسبی کشتارگاه‌ها پیش بینی می‌شود نوسان قیمت مرغ تا پایان هفته ادامه یابد.
استمرار نوسان قیمت مرغ تا پایان هفته

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme