قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این که برای آزادسازی سهام عدالت نیاز به قانون است، گفت: ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند.
قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme