بانک جهانی ایران را به نشست مقابله با کرونا دعوت نکردبانک جهانی ایران را به نشست مقابله با کرونا دعوت نکرد
بانک جهانی ایران را به نشست مقابله با کرونا که با حضور وزرای کشورهای منطقه منا تشکیل شد دعوت نکرد.
بانک جهانی ایران را به نشست مقابله با کرونا دعوت نکرد

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme