پیشنهاد نماینده منتخب یزد درباره معوقات بانکیپیشنهاد نماینده منتخب یزد درباره معوقات بانکی
منتخب یزد در مجلس یازدهم گفت: بخش مهمی از معوقات بانکی در بخش تولید به کار گرفته نشده است و مجلس یازدهم باید با اعمال نظارت بر دولت دوازدهم این مشکل را هم برطرف کند.
پیشنهاد نماینده منتخب یزد درباره معوقات بانکی

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme