خوش‌خبر: مذاکره برای فسخ قرارداد کولاکوویچ آغاز شده استخوش‌خبر: مذاکره برای فسخ قرارداد کولاکوویچ آغاز شده است
سرپرست تیم ملی والیبال گفت: در تلاش هستیم تا به بهترین شکل به همکاری فدراسیون والیبال با کولاکوویچ خاتمه دهیم.
خوش‌خبر: مذاکره برای فسخ قرارداد کولاکوویچ آغاز شده است

درج آگهی رایگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme